ORLICKÉ HORY 1:50 000 ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ MAPA

ORLICKÉ HORY 1:50 000 ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ MAPA

Zimní lyžařská mapa Orlické hory obsahuje kromě úplné sítě turistických cest také síť značených lyžařských tras a cyklotras, doporučených lyžařských tras a to včetně protahovaných lyžařských stop. Na zadní straně jsou lyžařská centra, jejich stručný popis, telefonní kontakty na stanice Horských služeb, vysvětlivky zimního značení v terénu atd. Mimoto je vybavena i sítí pro GPS (Global positioning system) - satelitní naváděcí systém pro určování zeměpisné polohy