ORLICKÉ HORY 1:75 000 TURISTICKÁMAPA + CYKLOTURISTIKA

ORLICKÉ HORY 1:75 000 TURISTICKÁMAPA + CYKLOTURISTIKA

Turistická mapa Orlické Hory obsahuje kromě úplné sítě turistických cest také síť doporučených a značených cyklotras. Dále obsahuje různé turistické zajímavosti jako hrady a zámky, jeskyně, ubytování, restaurace, koupaliště, čerpací stanice atd. Mimoto je vybavena i sítí pro GPS (Global positioning system) - satelitní naváděcí systém pro určování zeměpisné polohy. Na zadní straně je popis největších turistických zajímavostí.